Energiebesparing

Energiebesparing is geen vraag maar een noodzaak

Energie zal in de toekomst steeds schaarser en daardoor duurder worden. Energiebesparing is dan ook een noodzaak, waarvan iedereen doordrongen is: het voorkomt vervuiling en het spaart kostbare grondstoffen. Naast dat energiebesparing goed is voor ons milieu, heeft ook uw bedrijf er baat bij. Door energiebesparing verlaagt u uw kosten, verkleint u uw CO2-voetafdruk en verbetert u uw concurrentiepositie. HyTEPS helpt bedrijven het kWh-verbruik te verlagen. Met drie technologisch innovatieve oplossingen kan het energieverbruik op verlichting, op motoren of het gehele pand gereduceerd worden.


Spanningsregelaars besparen 10-25% op het kWh-verbruik

Door installatie van de HyTEPS spanningsregelaar kunt u op een eenvoudige manier direct besparen op uw kWh-verbruik. Deze besparing is zichtbaar op uw elektriciteitsrekening. Een bijkomend voordeel is dat de spanningsregelaar daarnaast de spanningsfluctuaties afvlakt. Dit heeft een positieve invloed op de levensduur van apparatuur. Afhankelijk van uw installatie en de aangesloten apparatuur is een besparing haalbaar van 10-25%.

Zeer uiteenlopende redenen om spanningsregelaars toe te passen

De klanten waar wij spanningsregelaars hebben geleverd hebben elk hun eigen reden om hiervoor te kiezen, zoals; het realiseren van verminderde energiekosten, het reduceren van de CO2-uitstoot of het voorkomen van storingen van gevoelige elektrische apparatuur. Enkele van onze referenties staan op onze website. Natuurlijk is dit slechts een zeer beperkt aantal van de projecten die wij hebben gerealiseerd.


3 types spanningsregelaars

We hebben 3 types spanningsregelaars, zodat we voor elke situatie de best passende oplossing kunnen bieden. Wat dat voor u is, is afhankelijk van de in de elektrische installatie aanwezige apparatuur, het spanningsniveau, de spanningsfluctuaties en nog diverse andere criteria. Ook de reden om voor een spanningsregelaar te kiezen is hierbij van invloed. Aan de hand van uw elektriciteitsrekening en aanvullende informatie over uw elektrische installatie kunnen wij op een snelle en eenvoudige manier bepalen of energiebesparing met spanningsregelaars voor u interessant is, wat de best passende oplossing en te verwachten besparing is.

Storingen voorkomen

De spanningsregelaar waarmee u bespaart op uw totaalverbruik kan in sommige situaties ook dé oplossing zijn om storingen ten gevolge van een te hoog spanningsniveau of extreme spanningsfluctuaties te voorkomen.

Energiebesparing op uw totale energieverbruik
Energiebesparing op verlichting (conventioneel)
Energiebesparing op motoren

Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen?

Neem contact met ons op.