Energieopslag

We zijn ons allemaal bewust van het feit dat we zo efficiënt mogelijk gebruik moeten maken van energie. Niet alleen met het oog op het milieu maar ook meer en meer vanuit het perspectief van de beschikbaarheid. Overschakelen van kernenergie en fossiele brandstof naar groene energie was een eerste grote stap voorwaarts. De trend van vandaag en morgen is om energie zo zuinig mogelijk te produceren en efficiënt gebruik te maken van de beschikbare energie. Energieopslag Systemen sluiten aan op deze tendens en verhogen de betrouwbaarheid en het efficiënt gebruik van elektrische energie.

Geavanceerd Hybride Power Management en Energieopslag Systeem

TIjdens periodes van grote energievraag kan de in het Energieopslag Systeem opgeslagen energie worden aangesproken. Ons lichtgewicht en compacte systeem combineert Energieopslag en Power Conversion technologieën tot meerdere megawatt vermogens. Omdat elke markt en elk bedrijf zijn eigen behoeftes heeft, bieden wij op maat gemaakte systemen. Hierdoor kunnen we aan elke specifieke behoefte, wens en eis voldoen. Voor elk project stelt ons team van hoog opgeleide en gekwalificeerde ingenieurs het best passende systeem samen, zowel onshore als offshore.
Vooral bij installaties waar (gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van door wind, zon of (diesel)generatoren geleverde energie, biedt het systeem een sterk verminderde downtime en een verhoogde continuïteit van de energievoorziening. Vergeleken met conventionele generatoren werkt ons dit systeem efficïenter en duurzamer.

Integratiemogelijkheden

Ons Hybride Power Management en Energieopslag Systeem maakt op een verfijnde manier gebruik van vermogenselektronica, waardoor het geschikt is voor integratie in:
- Conventionele grid systemen
- Micro-grid systemen
- Off-grid systemen
- 'Remote life' systemen
- WKK-systemen

Ook leent ons Energieopslag Systeem zich uitermate voor rampenhulp en in het geval van duurzame vermogensbehoeftes.

Voordelen Energieopslag

Elektrische Energieopslag

Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt door intermitterende energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Krachtige elektrische Energieopslag Systemen zijn nodig om de hieruit voortvloeiende onregelmatigheden in de stroomvoorziening af te vlakken. Elektrische energieopslag is het proces van het opslaan van elektrische energie uit een elektriciteitsnet in een batterij gevoed systeem, waaruit indien nodig op een ander moment weer elektrische energie kan worden onttrokken.

Onshore Energy Storage / Energieopslag

Offshore Energy Storage / Energieopslag