Verbruiksmonitoring

Zichtbaar maken wat onzichtbaar is

Pas als je weet waar en wanneer energie wordt verbruikt, kun je oplossingen bedenken om dit verbruik te reduceren. Door verbruiksmonitoring wordt niet alleen inzicht verkregen in de hoeveelheid energie die op een bepaald moment of in een bepaalde periode wordt verbruikt, maar worden ook onregelmatigheden in het energieverbruik zichtbaar. Het inzichtelijk maken van het energieverbruik biedt handvatten om maatregelen te bepalen en door te voeren. Hierdoor kan direct een vermindering van het verbruik worden gerealiseerd.

Verbruiksmonitoring als basis voor 5-8% directe energiebesparing

Door verbruiksmonitoring worden energiestromen in gebouwen c.q. installaties in beeld gebracht. Onnodig energieverbruik wordt zichtbaar, evenals afwijkingen in het energieverbruik. Daarnaast komen ook verkeerd ingeregelde systemen in beeld. Tevens kan door verbruiksmonitoring het verbruik van meerdere locaties of gebouwen vergeleken worden. Analyse van de door verbruiksmonitoring verkregen data en het doorvoeren van verbeteringsmaatregelen zal een directe besparing op het energieverbruik opleveren. Hierdoor kunnen zonder ingrijpende investeringen besparingen van 5-8% op energie en kosten worden behaald. De enige voorwaarde is dat de gebruiker actief bezig is met de verkregen gegevens.

Energiebesparing door verbruiksmonitoring

Monitoring en analyse als HyTEPS service

Om met verbruiksmonitoring daadwerkelijke besparingen te realiseren is het noodzakelijk om actief met het systeem en de verkregen data aan de slag te gaan. Verbruiksmonitoring op zich zal geen besparing opleveren. Niet binnen elk bedrijf is de benodigde tijd of kennis hiervoor aanwezig. Elk bedrijf en elke medewerker heeft zijn/haar expertise. Indien gewenst kunnen wij de analyse verzorgen. Volgens een vooraf besproken termijn zullen wij periodiek een rapportage uitbrengen met een analyse op deze meetdata. Indien mogelijk geven wij tevens advies over mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren.

Monitoring verlichting

Verlichting / elektrische apparaten

Buiten de openingstijden of (intensieve) gebruikstijden zou het elektriciteitsverbruik aanzienlijk lager moeten zijn. Vaak staan verlichting en/of elektrische apparaten ook na werktijd echter onnodig aan of in stand-by. Met verbruiksmonitoring wordt dit inzichtelijk gemaakt. Door analyse van de verbruiksdata kunnen maatregelen worden opgesteld en doorgevoerd om dit onnodige energieverbruik terug te dringen.

Monitoring klimaatbeheersing systemen

Klimaatbeheersing

Om onnodig energieverbruik te voorkomen is het belangrijk dat ventilatie, luchtbehandeling en verwarming correct op elkaar afgestemd zijn. Het is natuurlijk niet wenselijk dat de airco aan gaat, op het moment dat de verwarming nog draait. In veel gebouwen is de klimaatbeheersing door de tijd heen aangepast aan de wensen van de (individuele) gebruikers en past de regeling niet meer bij het werkelijke gebruik van het gebouw. Verbruiksmonitoring maakt dit inzichtelijk.

Monitoring (gas) verwarming

(Gas) Verwarming

Het gasverbruik kan vaak eenvoudig worden verminderd als zichtbaar is gemaakt op welke momenten de verwarming draait in de verschillende gedeeltes van het gebouw en op welke wijze dit is ingeregeld. Bewust en gecontroleerd omgaan met de verwarming kan een behoorlijke energiebesparing opleveren.

Monitoring als tool voor investeringen

Energiebesparende investeringen

Verbruiksmonitoring maakt niet alleen het energieverbruik inzichtelijk, maar biedt ook handvatten voor berekening van de energiebesparing. Als het daadwerkelijke jaarverbruik van een installatie bekend is, kunnen ook de kosten voor energie eenvoudig worden berekend. Van daaruit kan worden gekeken naar investering in duurzame en energiezuinige oplossingen. Zo vormt energiemonitoring ook de basis voor toekomstige investeringen in energiebesparende maatregelen.

Verbruiksmonitoring op zonnepanelen

Optimalisatie zonne-energie systeem

Verbruiksmonitoring biedt de mogelijkheid om permanent zonne-energie systemen te volgen. Het geeft inzicht in de goede werking van alle aanwezige panelen (rendement), hoeveel energie er wordt opgewerkt en hoeveel energie daarvan daadwerkelijk wordt gebruikt in de eigen elektrische installatie. Als blijkt dat u veel meer energie opwekt dan u zelf gebruikt, dan kan energieopslag een optie zijn om de efficiëntie van uw zonne-energie systeem te optimaliseren.

Monitoring van andere waardes dan energie

Met monitoring kunnen naast het energieverbruik ook andere gegevens in kaart worden gebracht. Door een grote diversiteit aan meters en randapparatuur kan het monitoringsysteem naar ieders wens en eis worden aangepast. Extra data die met monitoring zichtbaar kunnen worden gemaakt zijn bijvoorbeeld temperatuur (HACCP), CO2-uitstoot, vloeistofniveaus en schadelijke stoffen.

Monitoren van de kwaliteit van elektriciteit (Power Quality)

Wilt u een stap verder gaan? Dat kan door niet alleen het verbruik van energie te monitoren, maar ook de kwaliteit van deze energie. Kwaliteitsmonitoring biedt handvatten tot het verbeteren van kwaliteit van elektriciteit waardoor een optimale efficiëntie, continuïteit en veiligheid van de elektrische installatie kan worden bewerkstelligd. Hierdoor reduceert u kosten en verkleint u de kans op problemen in uw installatie.

Controle en sturing als extra optie binnen verbruiksmonitoring

Ook is het monitoringsysteem uit te breiden met controle/sturing opties. Dit biedt mogelijkheden voor het tijd- of daglicht gestuurd aan/uitschakelen en/of dimmen van verlichting en tijdgestuurd aan/uitschakelen van ventilatie en verwarming. Naar aanleiding van de door verbruiksmonitoring verkregen data, wijzigingen in werktijden en de seizoenen kunt u op eenvoudige manier de sturing van klimaatbeheersing en verlichting naar wens aanpassen.

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden op het gebied van monitoring?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van monitoring nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina's kwaliteitsmonitoring, energiemonitoring en Monitoring & Control.