Offshore Energie

Een optimale kwaliteit van offshore elektriciteit is essentieel

De juiste kwaliteit van spanning en stroom (Power Quality) is van essentieel belang om de betrouwbaarheid van elektrische installaties offshore te garanderen. Als gevolg van het toegenomen gebruik van omvormers en andere innovatieve elektronica kunnen er buitensporige harmonische vervormingen in de spanning en stroom ontstaan. Dit kan problemen opleveren voor de veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit van de elektrische installatie. Een slechte offshore energie kan zich ook openbaren in het flikkeren van verlichting, warmteontwikkeling, overbelasting van generatoren en schakelapparatuur en het versneld verouderen van aangesloten apparatuur.

Gevolgen van een slechte Power Quality

Overbelasting
Capaciteitsverlies
In storing vallen van gevoelige apparatuur
Verkorte levensduur van elektrische apparatuur
Verstoring nauwkeurigheid meetinstrumenten en beveiligingssystemen
Verhoogde temperatuur in kabels, transformatoren en verdelers
Energieverliezen en een verhoogde kans op brand


Offshore energie specialist

Al bijna 10 jaar worden onze Actief Harmonische Filters op schepen geïnstalleerd om de elektrische energie kwaliteit te optimaliseren. Inmiddels worden onze kennis en producten ook toegepast op offshore platforms. Onze bestaande relaties zien de noodzaak en voordelen die dit oplevert op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit. Onze engineers zijn op de hoogte van alle elektrotechnische aspecten aan de order zijn m.b.t. offshore energie. Wij leveren niet alleen een product, maar verzorgen ook diensten zoals Power Quality metingen, commissioning en inspectie- en servicebezoeken.

Wij werken nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven, waar een deel van onze producten in het Power Quality lab van de faculteit Electrical Engineering zijn geïnstalleerd. Op de TU/e verzorgen wij regelmatig trainingen voor onze (potentiële) relaties en wij werken samen met enkele medewerkers van de TU/e op het gebied van testen van (nieuwe) producten.

Offshore energy Power Quality


De elektrische energiekwaliteit offshore optimaliseren

Door toepassen van Actief Harmonisch Filteren

Een geavanceerde methode om harmonischen te reduceren en binnen de gestelde norm te houden is de toepassing van Actief Harmonisch Filteren. De Power Quality van offshore energie wordt hierdoor geoptimaliseerd. Het Actief Harmonisch Filter (AHF) wordt parallel aan de installatie geïnstalleerd. Hierdoor kunnen harmonische vervormingen die door meerdere apparaten worden gecreëerd met één Actief Harmonisch Filter worden gereduceerd. Dit levert een optimalisatie op van de offshore energie m.b.t. betrouwbaarheid, efficiëntie en capaciteit.

Offshore Energie Active Filtering


Optimalisering van de Power Quality
Storingen voorkomen - Servicekosten reduceren - Efficiency verbetering - Betrouwbaarheid vergroten - Veiligheid verzekeren

Case met een Actief Harmonisch Filter

Op een rig een HyTEPS Actief Harmonisch Filter (AHF) geïnstalleerd. Gedurende commissioning is het filter voor een korte periode uitgeschakeld, met als gevolg dat de totale harmonische vervorming van de spanning (THDU) direct tot onacceptabele waardes stijgt (zie grafiek).

Offshore reliability Power Quality


EVENTS

Dit jaar zijn wij organisator van of deelnemer aan diverse events.
Wilt u nader met ons kennismaken? Kom dan langs tijdens een van deze events:

- METS 2017 / SuperYacht Pavillion
- HyTEPS Power Tour 2017
- HyTEPS Trainingen
- HyTEPS - RVO Energie Event

HyTEPS Events over Power Quality en Energie Efficiëntie


Wilt u graag een optimale elektrische offshore energie kwaliteit realiseren?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van Power Quality nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina's over Power Quality metingen & Energie scans, Schone stroom en Blindvermogen. Ook kunt u een kijkje nemen bij onze Referenties, bijvoorbeeld onze case Harmonisch filteren op een 'livestock vessel'.