Nyrstar 2

Inzichtelijk maken van de kwaliteit van elektriciteit

EM720T meters registreren bij Nyrstar alle Power Quality events

“Een jaar geleden hadden wij te maken met onverklaarbare kortstondige uitval van onze thyristors. Om bij toekomstige uitval inzicht te hebben in onze Power Quality op het moment van de uitval heeft HyTEPS ons SATEC EM720T meters geadviseerd en geleverd. Nu hebben wij - via de bijgeleverde software - op elk moment inzicht in de kwaliteit van onze elektriciteit, real-time maar ook in het verleden.” - Patrick Emmers, Reliability Engineer E&I bij Nyrstar

✓ Geavanceerde snelle meter

✓ Registratie alle Power Quality events

✓ Real-time inzicht

✓ Inzicht in de historie

Onverklaarbare uitval van thyristoren

Nyrstar is de enige zinkproducent in Nederland en produceert jaarlijks circa 290.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit.
“Bij de productie van zink maken we gebruik van gelijkrichters met thyristoren en dioden. Een jaar geleden hadden wij te maken met onverklaarbare kortstondige uitval van onze gelijkrichters met thyristoren. Tijdens het uitgebreide onderzoek naar de oorzaak van de uitval rees onder andere de vraag hoe het op het moment van de uitval was gesteld met de kwaliteit van onze voeding, onze elektriciteit. Toen het woord Power Quality viel hebben wij meteen HyTEPS benaderd, onze huisleverancier op het gebied van Power Quality.”

Inzicht in Power Quality met EM720T

“In samenspraak met HyTEPS hebben we gekozen voor de EM720T. Dit is de meest geavanceerde en snelle meter die alle mogelijke Power Quality events registreert, waaronder transiënten, pieken, dips, flikker en harmonischen.
HyTEPS heeft vier van deze meters geleverd, één voor elk van onze 10 KV voedingslijnen. We hebben samen met HyTEPS de meters en bijbehorende software geconfigureerd.”

Real-time inzicht en historie

“Op het moment dat er nu apparatuur uitvalt, zoals frequentieregelaars, elektrische voedingen of de thyristoren, kunnen wij meteen vanachter ons bureau zien wat de status was van de Power Quality op dat moment, - real-time - maar ook in het verleden. Dit beperkt ons zoekgebied naar de oorzaak van de uitval.
Daarnaast kunnen we ook trends op de langere termijn inzichtelijk maken.”

nyrstarbanner2

Clondalkin kiest voor Energie Monitoring met HyTEPS Valette - energiebesparing - energie efficiëntie

Clondalkin

Clondalkin kiest voor het HyTEPS monitoring systeem

"Het HyTEPS monitoring systeem helpt ons bij de verdere verduurzaming van ons productieproces. Een additioneel voordeel is dat wij aanzienlijk tijd en kosten besparen door de automatische temperatuurregistratie en de directe detectie en melding van storingen." - Jan Konijnenbrug, Technical Service Supervisor bij Clondalkin Flexible Packaging

✓ Verduurzamen productie

Verduurzaming Productieproces

Clondalkin Flexible Packaging Rotterdam is een producent van flexibele verpakkingsmaterialen. De fabriek produceert volcontinu en maakt gebruik van grote machines. Clondalkin heeft continue verduurzaming van het productieproces als doel en is daarom voortdurend op zoek naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

Besparing door gedrag

"Pas als je weet waar en wanneer de meeste energie wordt verbruikt, kun je oplossingen bedenken om het energieverbruik te reduceren. Vanwege het brede scala aan functies en uitbreidingsmogelijkheden hebben wij gekozen voor het monitoring systeem van HyTEPS. Het systeem geeft inzicht in het energieverbruik van elke individuele verbruiker in de fabriek, waardoor stappen ondernomen kunnen worden om het productieproces nog verder te verduurzamen. Storingen worden direct gedetecteerd en gemeld in de gebruikersinterface, zodat er onmiddellijk actie ondernomen kan worden."

Temperatuur meten conform HACCP

"Wij hebben het monitoring systeem uitgebreid met temperatuurregistraties conform HACCP. Alle uitlaatgassen worden verbrand door een naverbrander, zodat de uitstoot van milieubelastende stoffen tot een minimum wordt beperkt. Elke temperatuur in deze naverbrander wordt nu automatisch geregistreerd, waardoor geen handmatige controles meer noodzakelijk zijn."
"Vanwege de zeer diverse functies en mogelijkheden van het HyTEPS monitoring systeem zien wij absoluut mogelijkheden om het systeem in de toekomst nog verder in onze bedrijfsprocessen te integreren."

Clondalkin-banner