Naber Plastics

Naber Plastics

Optimaal gebruik van vermogen door Cos Phi verbetering

Aansluiting van extra machine mogelijk voor Naber Plastics B.V.

“HyTEPS heeft onze vraag goed geïnterpreteerd en optimale ondersteuning in het proces geboden. De levering van de condensatorbank is voorspoedig verlopen en de gegeven verwachtte resultaten zijn uitgekomen.” – Joep de Graauw, Naber Plastics B.V.

✓ Extra capaciteit
✓ Vermindering verliezen
✓ Verhoging efficiëntie

Toonaangevend en innovatief

Naber Plastics B.V. is een familie bedrijf dat uitgegroeid is tot één van marktleiders binnen de kunststof spuitgietbedrijven in Europa. Naber Plastics is continu op zoek naar innovatieve oplossingen voor zowel bestaande als nieuwe producten, waarvan er reeds meerdere in het bedrijfspand en -proces zijn geïmplementeerd. Bij de inrichting van de productielocatie is bij iedere energieverbruikende activiteit de meest energiezuinige oplossing toegepast.
Daarnaast is al vele jaren de energievriendelijkheid bij investeringen in nieuwe spuitgietmachines een belangrijke en bepalende factor.

Wens extra machine

“We kwamen erachter dat de transformatoren grotendeels tot het maximum belast waren. Omdat wij een extra machine wilden aansluiten was het noodzakelijk de installatiecapaciteit te vergroten. Om dit te realiseren verwachtten we een Cos Phi oplossing te moeten implementeren. Daarom namen we contact op met HyTEPS. HyTEPS was bij ons bekend als expert op dit gebied door de periodieke nieuwsbrieven die wij van hen ontvangen. Na een eerste gesprek met heeft HyTEPS een Power Quality meting in onze elektrische installatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in het het energieverbruik en de energiekwaliteit. HyTEPS constateerde na analyse van de meetdata dat er inderdaad een Cos Phi probleem speelde. HyTEPS heeft een duidelijk advies uitgebracht, inclusief de te verwachten resultaten; een CosPhi verbetering door middel van een condensatorbank.”

Optimaal benutten vermogen

“We hebben het advies van HyTEPS opgevolgd en gekozen voor een 400KVar condensatorbank, welke door HyTEPS is geleverd. Na inbedrijfstelling van de condensatorbank wordt ons beschikbare vermogen beter benut en onnodige energieverliezen voorkomen. We hebben hierdoor de gewenste extra machine aan kunnen sluiten en alle machines zijn altijd probleemloos in productie.
Naber Plastics blijft bezig met het optimaliseren van het energieverbruik in de fabriek en we kijken nu naar eventuele vervolgstappen.”

Naber Plastics

Fouragehandel Verhoeven

Fouragehandel Verhoeven

Onnodige kosten door blindvermogen

Geen blindvermogen boete meer voor Fouragehandel Verhoeven

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een steeds belangrijker begrip voor ondernemers. Zo ook voor Fouragehandel Verhoeven. Het verminderen van de energie-en capaciteitsverliezen binnen de installatie en daarmee de energie transportkosten is daarom van groot belang voor Verhoeven.

✓ Verlaging Kosten
✓ Gunstige Terugverdientijd
✓ Vermindering Verliezen
✓ Verhoging Efficiëntie

Regionaal naar internationaal

Het familiebedrijf Fouragehandel Verhoeven bestaat al ruim 50 jaar en levert stro-en hooiproducten voor de veeteelt, paardenhouderij en tuinbouw. Wat als een kleinschalig regionaal bedrijf begon, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gevestigde naam, actief in verschillende Europese landen.
Kwaliteit, service en bewust ondernemen staan bij Fouragehandel Verhoeven hoog in het vaandel. Alle producten worden in eigen beheer geproduceerd en met de modernste technieken ontstoft.

Onnodige kosten blindvermogen

Iedere maand betaalde Fouragehandel Verhoeven een boete aan de netbeheerder voor het blindvermogensverbruik. De adviseur van Fouragehan¬del Verhoeven heeft hen attent gemaakt op deze onnodige verspilling van energie en de bijkomende kosten. Waarna ELM Installatietechniek HyTEPS heeft gevraagd om samen tot een passende oplossing te komen voor Fouragehandel Verhoeven.

Condensatorbank de oplossing

HyTEPS en ELM Installatietechniek hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschikte oplossing. Om het blindvermogensverbruik aan te pakken is er gekozen voor een HyTEPS condensatorbank. Deze condensatorbank is door ELM installatietechniek geïnstalleerd en samen met HyTEPS in bedrijf gesteld.

Door het installeren van de condensatorbank worden onnodige energie verliezen voorkomen en stijgt de efficiëntie van de installatie. Na de inbedrijfstelling van de condensatorbank verdween de blindvermogensboete direct van de maandelijkse transportrekening van de netbeheerder.

Fouragehandel Verhoeven

't Voske

‘t Voske

Champignonkwekerij ’t Voske

“Het maatschappelijk verantwoord telen van paddenstoelen op een bedrijfseconomisch gezonde wijze met als doel om klimaatneutraal te produceren” dat is de missie van Champignonkwekerij ’t Voske B.V.

Energie- en klimaatneutraal
In het Brabantse Uden bevindt zich Champignonkwekerij ’t Voske, kwekerij voor kastanjechampignons en portabella’s. Wat ’t Voske zo bijzonder maakt is dat zij als eerste champignonkweker ter wereld bouwen aan een volledig energie- en klimaatneutrale kwekerij. Dit houdt in dat er zo min mogelijk energie verloren gaat en er een minimum aantal afval- en transportstromen ontstaan.

Te hoge blindstroom

Na het opstellen van een generator ondervond ’t Voske problemen met de blindstroom. Daarnaast kwamen zij door het plaatsen van deze generator erachter dat de stroom op het aansluitpunt te hoog werd, wat een risico vormde. Om een boete van de energieleverancier te voorkomen en de installatie volledig en veilig te kunnen laten draaien heeft champignonkwekerij ’t Voske via hun plaatselijke installateur Vegatech, contact opgekomen met HyTEPS.

Tijdelijke oplossing

Na de Power Quality meting op locatie en probleemanalyse bleek dat een condensatorbank de oplossing was voor de problemen van champignonkwekerij ’t Voske. Echter zat er een levertijd van 6-8 weken op de condensatorbank. Als tijdelijke oplossing heeft HyTEPS een Actief Harmonisch Filter geplaatst, waardoor de installatie van ’t Voske direct met minder problemen kampte. Na enkele weken is dit Actief Harmonisch Filter vervangen door de beoogde condensatorbank.

Volledig en veilig draaien

Na inbedrijfstelling van de Condensatorbank kan de generator van Champignonkwekerij volledig en veilig draaien. Daarnaast is de Cos Phi in de installatie volledig hersteld, worden onnodige verliezen voorkomen en is de capaciteit vergroot.

't Voske Champignons

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Nog hogere betrouwbaarheid elektrische installatie

Ziekenhuis Rivierenland Tiel installeert Actief Harmonische Filters

“De kwaliteit van een goede elektrische energievoorziening is bij ziekenhuizen van het grootste belang, van levensbelang. Wij zijn daarom continu bezig om de kwaliteit van onze elektrische installatie te monitoren en te waarborgen. Samen met Techtron en HyTEPS hebben wij een stap kunnen zetten om de betrouwbaarheid nog verder te optimaliseren.” Paul Holleman, teamleider techniek bij Ziekenhuis Rivierenland Tiel

✓ Optimaliseren Power Quality

✓ Waarborgen Kwaliteit

✓ Verzekeren Continuïteit

✓ Nu en in de Toekomst

Kwaliteit in de zorg en techniek

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is een streekziekenhuis met 373 bedden en 19 specialismen. Ziekenhuis Rivierenland speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg in de regio midden-Betuwe. Centraal staat het verlenen van kwalitatief uitstekende patiëntenzorg. “Een groot deel van de zorgkwaliteit staat of valt met de kwaliteit van onze elektrische installatie. Binnen onze afdeling techniek ligt daar onze focus; de kwaliteit van de elektrische installatie monitoren en waarborgen.”

Betrouwbaarheid nog verder verhogen

“Wij voeren regelmatig metingen uit binnen onze elektrische installatie om inzicht te houden in de kwaliteit, oftewel de Power Quality. Wij hebben deze meetdata begin 2015 voorgelegd aan onze huisinstallateur Techtron met de vraag of een verdere optimalisatie van de Power Quality mogelijk zou zijn. Techtron heeft hieromtrent contact opgenomen met HyTEPS, één van de specialisten binnen de Benelux op het gebied van Power Quality. Na analyse van deze meetdata adviseerde HyTEPS ons een specifiek op de (harmonische) vervuiling gericht onderzoek te verrichten. HyTEPS heeft dit onderzoek, en de bijbehorende metingen en analyses, in het voorjaar van 2015 uitgevoerd. De conclusie luidde dat installatie van Actief Harmonische Filters voor een verdere optimalisatie van de Power Quality en daardoor een nog hogere betrouwbaarheid van onze installatie zouden zorgen.”

Actief Harmonisch filteren

“In het najaar van 2015 heeft Techtron de door HyTEPS geleverde Actief Harmonische Filters geïnstalleerd. Deze filteren (harmonische) vervuiling uit ons net, zodat de kwaliteit van de elektriciteit zo optimaal mogelijk is en blijft. Nu en in de toekomst. Hierdoor kunnen wij onze patiënten de zorg blijven verzekeren die zij verdienen.”

bannerZiekenhuisRivierenland

Sappi 2

Onnodige energieverliezen door blindvermogen en harmonischen

Sappi Maastricht B.V. verlaagt verliezen door installatie condensatorbanken

“Sappi Maastricht is constant op zoek naar verbeteringen in de bedrijfsprocessen. Zo veroorzaken diverse elektrische regelbare aandrijvingen verschuivingsblindvermogen en distortieblindvermogen. Deze vermogens leveren geen bijdrage aan het werkelijk vermogen. Door het installeren van afgestemde condensatorbanken verhogen wij de efficiëntie van onze installatie.” - Harry van den Boorn, Electrical Engineer bij Sappi in Maastricht

✓ Vermindering Verliezen

✓ Verbetering Kwaliteit

✓ Verhoging efficiëntie

✓ Verlaging kosten

Sappi wereldleider in gecoat papier

Sappi Europe is leidend producent van gecoat papier in Europa. Sappi staat bekend voor innovatie en kwaliteitspapier. Dit papier wordt onder andere gebruikt in boeken, tijdschriften, catalogussen en kwaliteit advertenties.

Blindvermogen bij papierproductie

“Voor het maken van papier zijn veel elektrische machines nodig. De toerengeregelde motoren van deze machines veroorzaken voornamelijk 5e harmonische stromen. Deze stroom vloeit tussen de transformatoren, hoofdverdelers en machines en levert geen bijdrage aan het actieve vermogen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de installatie verstoord en ontstaan onnodige energieverliezen. Na het uitvoeren van Power Quality metingen op diverse hoofdverdelers bleek dat wij bij meerdere machines en delen van de installatie een lage energie efficiëntie hebben. Op basis van deze gegevens hebben wij besloten zowel het blindvermogen als het distorsievermogen aan te pakken.”

Optimaliseren energie efficiëntie

“Naar aanleiding van de metingen en conclusies zijn wij samen met HyTEPS op zoek gegaan naar de beste oplossing om zowel het blindvermogen als de harmonische vervuiling te reduceren. We zijn uitgekomen op afgestemde condensatorbanken. Met deze HyTEPS condensatorbanken compenseren wij het blindvermogen en worden de harmonische stromen grotendeels uit het net gefilterd. Hierdoor stijgt onze installatie efficiëntie (verhoging Power Factor) en worden de energieverliezen gereduceerd tot aanvaardbare waarden. Door deze investering wordt de beschikbaarheidsgraad van het rotating equipment verhoogd, wat uiteindelijk het productieproces ten goede komt.”

papierrollensappi

Paragon

Verbetering kwaliteit van elektriciteit op rig B391

Paragon kiest HyTEPS voor levering van diensten en producten

“Onze rigs zijn uitgerust met een eigen elektriciteitsvoorziening. Een goede kwaliteit van spanning en stroom is essentieel om de betrouwbaarheid en continuïteit te waarborgen. Tijdens het geplande onderhoud van rig B391 hebben wij HyTEPS gekozen als partner voor het verbeteren van de Power Quality. De door HyTEPS geleverde diensten en producten zijn erg succesvol gebleken.” - Duncan Smith, Electrical Superintendent bij Paragon Offshore B.V

✓ Optimalisering Power Quality

✓Verbetering Continuïteit

✓ Reductie storing

✓ Lagere Engergieverliezen

Goede elektrische kwaliteit is essentieel

Paragon Offshore, in 2014 afgesplitst van de Noble Corporation, is leider in de markt van offshore drilling services. De grote en diverse vloot, de wereldwijde aanwezigheid en de zeer goede relatie met hun klanten zijn de basis voor het succes van Paragon.
“Eind 2014 namen we deel aan een HyTEPS Power Quality training bij de Technische Universiteit Eindhoven. Dit gaf ons nieuwe inzichten over de invloed die de kwaliteit van elektriciteit heeft op de continuïteit en efficiëntie van onze rigs. Onze rigs zijn uitgerust met een eigen elektriciteitsvoorziening. Een goede kwaliteit van spanning en stroom - Power Quality - is van het grootste belang. We hebben HyTEPS gevraagd om een Power Quality onderzoek te verrichten op de B391.

Oplossingen voor optimalisering

“Uit het onderzoek bleek dat er ruimte was voor optimalisering van de Power Quality. Reductie van harmonische vervormingen, voltage notches en reactive power zou leiden tot een verbeterde continuïteit en efficiëntie van onze elektrische installatie en alle aanwezige onderdelen. HyTEPS heeft ons hiervoor diverse producten geadviseerd en geleverd, waaronder Actief Harmonische Filters. Daarnaast zijn er HyTEPS Power Quality meters geïnstalleerd om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en het verbruik van elektriciteit op rig B391”

Minder storingen en meer continuïteit

Direct na installatie van de HyTEPS apparatuur, is de Power Quality enorm verbeterd. Dit resulteert in minder elektrische storingen, minder energieverliezen en een hogere continuïteit. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de Power Quality meters. Onze rig engineers zijn erg positief.”

paragonbanner

van Munster Recyclers

Samen voor duurzame processen

Van Munster Recyclers verhoogt energie efficiëntie en verlaagt kosten

Met z’n allen streven wij meer dan ooit naar een gezonde samenleving. Dat vraagt om maatschappelijk betrokken ondernemerschap, waarbij je continu zoekt naar verduurzaming van je bedrijfs- en productieproces. Door installatie van een condensatorbank verminderen wij onnodige energie- en capaciteitsverliezen binnen onze eigen installatie maar ook bij de netbeheerder.” - Jan van Munster, directeur Van Munster Recyclers B.V.

✓ Verbetering efficiëntie

✓ Verlaging kosten

✓ Extra capaciteit

✓ Snel terugverdiend

Totaaloplossing voor afvalstromen

Van Munster Recyclers te Heesch biedt klanten een totaaloplossing voor afvalverwerking van karton, papier, metaal, kunststof en hout. Dit kan gaan van één simpele container per week tot meerdere containers per dag. Afval kan flink bijdragen aan het bedrijfsrendement. En de milieudruk kan substantieel verlaagd worden. Van Munster Recyclers helpt organisaties bij het zetten van de juiste stappen binnen het afvalverwerkingsproces.

Kosten voor transport blindvermogen

“Tijdens onze recyclingprocessen ontstaan grote hoeveelheden blindvermogen, wat gepaard gaat met onnodig hoge energieverliezen. Onze netbeheerder factureerde ons maandelijks voor ‘transport van het blindvermogensverbruik’. Dit was voor ons een trigger om te kijken of wij de energie efficiëntie konden verbeteren. HyTEPS heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden om de energieverliezen te verlagen en de blindvermogens boete te voorkomen.”

Oplossing met een korte ROI en verhoging bedrijfsrendament

“Wij hebben in overleg met HyTEPS gekozen voor installatie van een 150kVAr condensatorbank, met bescherming tegen harmonische vervuiling. Na installatie van de condensatorbank verdween de blindvermogensboete direct van onze maandelijkse elektriciteitsrekening. Omdat de transformator minder vermogen hoeft te transformeren - alleen het actief vermogen en niet langer het blindvermogen - is er extra installatiecapaciteit ontstaan. Dit biedt ons mogelijkheden tot uitbreidingen in de toekomst binnen onze bestaande infrastructuur.”

vanmunsterbanner

VDL kiest voor HyTEPS condensatorbanken voor minder blindvermogen en een betere Power Quality | betrouwbaarheid, capaciteit, efficiëntie

VDL Parree

VDL Parree pakt het blindvermogen aan

“Duurzaam ondernemen is zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en maatschappij. Door het installeren van een condensatorbank verhogen wij het bedrijfsrendement en voorkomen wij onnodige verliezen door onder andere warmteontwikkeling. Daarnaast ontstaat er extra elektrische capaciteit in de installatie voor eventuele uitbreidingen in de toekomst.” - Ronald Engelen, bedrijfsleider bij VDL Parree te Sevenum.

✓ Verhogen bedrijfsrendement

✓ Verbeteren capaciteit

Alles begint en eindigt met kwaliteit

VDL Parree is sinds 1993 onderdeel van de VDL Groep. De visie van VDL is dat alles begint en eindigt met kwaliteit. De gekwalificeerde engineers van het projectbureau van VDL Parree richten zich volledig op de ontwikkeling en productie van complexere kunststof producten. De kwaliteit van het machinepark sluit daar naadloos bij aan.

Onnodige kosten door blindvermogen

“Wij betaalden maandelijks een ‘blindvermogensboete’ aan de netbeheerder. HyTEPS heeft ons geïnformeerd over de diverse mogelijkheden om blindvermogen te compenseren en hierdoor kosten te reduceren. HyTEPS heeft vervolgens Power Quality metingen verricht om inzicht te krijgen in het blindvermogensverbruik. Na analyse van de meetdata heeft HyTEPS een duidelijk en overzichtelijk advies uitgebracht.”

Minder kosten, meer capaciteit

“Na de Power Quality metingen en adviezen van HyTEPS besloten we het blindvermogensverbruik aan te pakken. Wij hebben het advies van HyTEPS opgevolgd en gekozen voor een 300kVAr condensatorbank, met bescherming tegen harmonische stromen. Hierdoor verhogen wij het bedrijfsrendement en voorkomen wij onnodige verliezen door warmteontwikkeling. Daarnaast ontstaat er extra capaciteit voor eventuele uitbreidingen in de toekomst.”
“Een jaar na inbedrijfname van de HyTEPS condensatorbank constateren we dat er na installatie geen ‘blindvermogensboete’ meer is betaald en dat de condensatorbank al bijna is terugverdiend.”

VDL Parree Blindvermogen Condensatorbank Cos Phi Energiekosten

ARN kiest voor Actief Harmonische Harmonische Filters van HyTEPS voor een betere Power Quality en minder problemen met elektriciteit

ARN Recycling

ARN Recycling waarborgt betrouwbaarheid

“We hebben gekozen voor de plaatsing van een nieuwe installatie van 5 megawatt. Het was voor ons belangrijk om alle eventuele toekomstige risico’s uitsluiten. Problemen als netvervuiling treden niet zelden op bij dergelijk grote installaties en dit wilden wij voor zijn. Vandaar dat wij voor de installatie van twee Actief Harmonische Filters hebben gekozen.” - Ron van der Leeuw, Manager Technical Department bij ARN Recycling in Tiel.

✓ Betrouwbaarheid waarborgen

Aanjagen van duurzaamheid

ARN is het Nederlands expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. De missie van ARN omvat het aanjagen van duurzaamheid in de mobiliteits- en recyclingbranche. Dit doet zij door kennisuitwisseling, ketenregie, recycling en innovatie. ARN wil hiermee een actieve bijdrage leveren aan de circulaire economie. “Een belangrijke invulling van deze missie is het realiseren van de wettelijke doelstelling om in 2015 een recycling percentage
van 95% te realiseren voor afgedankte auto’s.”

Continuïteit waarborgen

Om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen heeft ARN Recycling twee Actief Harmonische Filters geplaatst. “We liepen nog niet tegen problemen aan, maar met de komst van de nieuwe installatie wilden we eventuele toekomstige problemen voorkomen. Door een sterke vervuiling van het net kan gevoelige apparatuur in storing vallen, met als gevolg productieverlies en toenemende kosten. Door plaatsing van de Actieve Filters is er bij ARN Recycling nooit sprake van dit soort problemen.”

Hyteps denkt met ons mee

“Onlangs hebben wij contact opgenomen met HyTEPS, de leverancier van deze filters voor de Benelux, voor het verzorgen van onderhoud aan onze filters. Uitermate belangrijk voor ARN is de veiligheid en betrouwbaarheid van ons productieproces. Door regelmatig service en onderhoud te plegen aan de Actieve Filters houden ARN en HyTEPS dit goed in de gaten. HyTEPS denkt met ons mee en heeft verstand van zaken.”

ARN Recycling - Duurzaam - Verhogen betrouwbaarheid

Xella

"De laatste jaren is er een steeds grotere aandacht voor de verduurzaming van bedrijven en instellingen. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om economisch en ergonomisch te werken. Ook Xella neemt maatregelen in het kader van duurzaamheid door het blindvermogen te verminderen en hierdoor kosten te reduceren. Dit verhoogt onze bedrijfsefficiency."
✓ Verbeterde efficiency

Minder efficiency door blindvermogen

Xella Nederland B.V. houdt zich bezig met de productie en levering van bouwmaterialen. Xella is gespecialiseerd in het bouwen met kalkzandsteen, cellenbeton en isoleren met minerale isolatieplaten, zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. “Xella werkt met een groot aantal machines die gebruik maken van wisselstroom motoren. Door de inductieve eigenschappen van deze motoren nemen deze blindvermogen op. Het gevolg hiervan is dat wij onze installatie capaciteit niet optimaal gebruiken. Hierdoor kan er minder actieve energie (kWh) getransporteerd worden wat afbreuk doet aan onze efficiënte bedrijfsvoering."

Blindvermogen reduceren

“Hyteps heeft ons vanuit hun uitgebreide kennis en ervaring geadviseerd vanaf het eerste moment dat wij met dit project aan de slag zijn gegaan. Na meerdere gesprekken en een gespecialiseerde meting zijn er op advies van Hyteps bij Xella drie door Hyteps geleverde condensatorbanken geplaatst. Deze zijn nu een half jaar in bedrijf en we kunnen nu al concluderen dat het blindvermogen in het net nagenoeg verdwenen is. Het opgenomen blindvermogen wordt door onze netbeheerder niet meer in rekening gebracht en de capaciteit van de installatie is vergroot.”

Oog op de toekomst

In de toekomst neemt Xella Nederland B.V. nog verdere stappen op het gebied van duurzaamheid. “Bij Xella gaan we waar mogelijk motorcontrollers inzetten, zodat we onze motoren optimaal kunnen benutten en er zo min mogelijk energie verloren gaat.“
Xella