E-MAX

Aluminiumgieterij E-MAX in Kerkrade is een professioneel en sterk internationaal gefocust bedrijf behorend tot Vaessen Industries. In 2009 is er binnen E-MAX Kerkrade een project opgestart door de technische dienst samen met de milieu- en energiecoördinator met als doel de reductie van energiekosten.
✓ 17% besparing op verlichting

Professioneel en sterk internationaal

Aluminiumgieterij E-MAX in Kerkrade is een professioneel en sterk internationaal gefocust bedrijf behorend tot Vaessen Industries. E-MAX Billets is een gieterij waar van aluminium schroot billets worden gegoten. Dit is een halffabricaat welke bestemd is voor extrusie bedrijven. E-MAX telt momenteel circa 70 medewerkers.

Reductie van energiekosten met HyTEPS Licht Energie Controller

In 2009 is er binnen E-MAX Kerkrade een project opgestart door de technische dienst samen met de milieu- en energiecoördinator met als doel de reductie van energiekosten.” John Wings die als installatieverantwoordelijke bij E-MAX nauwkeurig bij dit project betrokken is geweest vertelt verder. “Gedurende dit traject bleek verlichting een aanzienlijke kostenpost te zijn. Tijden gesprekken met Technische Unie Maastricht bleek er een eenvoudige oplossing beschikbaar te zijn om deze kosten direct te reduceren namelijk de HyTEPS Licht Energie Controller.

Directe besparing van 17% op kW

In augustus 2009 hebben wij de eerste 125A unit geïnstalleerd op het grootste deel van de oude hal. Hiermee werd direct een besparing van 17% op kW gerealiseerd, wat resulteert in een terugverdientijd van 1 jaar. Een bijkomend voordeel is dat de lampen langer meegaan, wat ook nog een kostenreductie oplevert. Een tweede unit is inmiddels aangeschaft voor een deel van de nieuwe hal. Verder geeft John aan dat ze de aanschaf van een derde unit overwegen.
“Enkele maanden geleden zijn we daarnaast gestart met het in kaart brengen van mogelijkheden tot reductie op het energieverbruik van de motoren middels HyTEPS motorregelaars.”

Emax