Sporthal De Ruivert

“De naast elkaar gelegen sportcomplexen De Ruivert en Mondriaan in Oss worden zeer intensief gebruikt, waardoor de verlichting zeker 16 uur per dag aan staat. Omdat het conventionele verlichting betreft en beide sporthallen aangesloten zijn op dezelfde voeding leek dit ons een perfecte locatie om energie te besparen met de ComEC spanningsregelaar van HyTEPS. De uiteindelijke besparingsresultaten zijn boven verwachting!” - Pedro Kappen, algemeen directeur van Tijssen Elektro in Oss.

✓ Energiebesparing van 17%

Stroomkwaliteit en Energiebesparing

“Wij werken al enkele jaren naar volle tevredenheid samen met HyTEPS op het gebied van Power Quality, de kwaliteit van spanning en stroom. Begin 2013 heeft HyTEPS ons geïnformeerd over de ComEC spanningsregelaar, waarmee op een eenvoudige manier energie kan worden bespaard op een heel pand, zonder inbreuk te maken op de bestaande infrastructuur. Wij zagen toepassingsmogelijkheden bij onze relaties, waaronder bij de Gemeente Oss. Wij hebben een contract met de Gemeente Oss waar energieverbetering onderdeel van uitmaakt. De Gemeente Oss heeft een groot aantal sportaccommodaties in beheer waar door het gebruik van conventionele verlichting en de ruime openingstijden mooie besparingsresultaten kunnen worden behaald.”

Hyteps training energiebesparing

“Wij hebben contact gezocht met de gemeente Oss. Na de besparingsmogelijkheden te hebben toegelicht heeft een vertegenwoordiger van de gemeente heeft samen met ons deelgenomen aan de HyTEPS training over energiebesparing door het toepassen van spanningsoptimalisatie. Hier is het principe van spanningsoptimalisatie uitgebreid toegelicht. Dit was voor de gemeente Oss doorslaggevend.”

Elektriciteitsbesparing

“De ComEC is geïnstalleerd in de hoofdvoeding, waarop sporthal De Ruivert en Mondriaan zijn aangesloten. De installatie was erg eenvoudig. De gerealiseerde besparing is met 17% op het kWh-verbruik boven alle verwachtingen. Daarnaast is er een aanvullende besparing op onderhoudskosten, omdat door spanningsverlaging de levensduur van elektrische apparatuur wordt verlengd. “