Power Quality

Wat is Power Quality?

Power Quality, ofwel spannings- en stroomkwaliteit, heeft betrekking op de kwaliteit van elektrische energie. We zijn de laatste jaren steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. De kwaliteit van elektrische energie is dan ook van strategisch belang voor de continuïteit, productiviteit en energie-efficiëntie. Tegenwoordig wordt het elektriciteitsnetwerk door allerlei effecten echter dusdanig belast, dat de kwaliteit al lang niet meer optimaal is. Hierdoor kampt de helft van de bedrijven en instellingen met een probleem op het gebied van Power Quality.

Oorzaken, risico's en symptomen van een slechte Power Quality

Een slechte Power Quality kan verschillende oorzaken hebben. Vooral het vervangen van elektrische apparatuur door moderne elektronica is een van de vaakst voorkomende oorzaken. Een andere hoofdoorzaak is het bijplaatsen van moderne elektronica in de oorspronkelijke elektrische installatie. Denk aan het vervangen van conventionele verlichting door led-verlichting, de installatie van zonnepanelen of het plaatsen van frequentieregelaars op elektromotoren. Moderne elektronica zelf is ook steeds gevoeliger voor vervuilde en verstoorde elektriciteit. Bij een slechte Power Quality valt deze elektronica sneller in storing en heeft vaak ook een verkorte levensduur.

Gevolgen van een slechte Power Quality

Onnodige kosten, storingen en energieverliezen

Een slechte Power Quality bedreigt de efficiëntie, continuïteit en veiligheid van elektrische installaties. Het verhoogt het risico op storingen en schade, gaat gepaard met hogere kosten voor onderhoud en veroorzaakt onnodige energieverliezen. Een slechte kwaliteit van elektriciteit kan merkbaar zijn in de vorm van flikkerend licht of een brommend geluid uit de installatie. Vaak blijft het echter onopgemerkt, waardoor dit op termijn verstrekkende en kostbare gevolgen kan hebben. Het stilvallen van de productie, het ontbranden van kabels en het vroegtijdig verouderen van elektrische apparatuur zijn een paar problemen die kunnen optreden.

Hoe kan de Power Quality verbeterd worden?

Wij bieden verschillende oplossingen om de Power Quality te verbeteren. Allereerst is het van belang om te weten hoe het met de kwaliteit van uw elektrische installatie is gesteld. Door middel van Power Quality metingen, analyse van de meetresultaten en een uitgebreide rapportage bieden wij u inzicht in uw elektrische installatie. Indien verbetering van de kwaliteit mogelijk is, voorzien wij u desgewenst van de technologisch innovatieve oplossingen die voor uw situatie geschikt zijn. Een efficiënte oplossing om de kwaliteit van elektrische energie te verbeteren, is het reduceren van de (harmonische) vervuiling. Dit kan worden gerealiseerd door installatie van een HyTEPS Harmonisch Filter . Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eventueel aanwezig blindvermogen te compenseren middels een condensatorbank. Ook dit heeft een positief effect op de Power Quality en energie-efficiëntie. Wij bieden de best passende oplossing voor uw specifieke situatie en installatie.

Voordelen verbeteren Power Quality

Welke risico’s loopt uw elektrische installatie?

Wij informeren u graag.