Power Quality

Wat is Power Quality?

Power Quality, ofwel spannings- en stroomkwaliteit, heeft betrekking op de kwaliteit van elektrische energie. We zijn de laatste jaren steeds afhankelijker geworden van elektriciteit. De kwaliteit van elektrische energie - Power Quality - is dan ook van strategisch belang voor de continuïteit, productiviteit en energie-efficiëntie. Tegenwoordig wordt het elektriciteitsnetwerk door allerlei effecten echter dusdanig belast, dat de kwaliteit van de elektrische energie al lang niet meer optimaal is. Hierdoor kampt de helft van de bedrijven en instellingen met een probleem op het gebied van Power Quality.

Oorzaken, risico's en symptomen van een slechte Power Quality

Een slechte Power Quality kan verschillende oorzaken hebben. Vooral het vervangen van elektrische apparatuur door moderne elektronica, of het bijplaatsen van deze moderne elektronica in de oorspronkelijke elektrische installatie, is een van de vaakst voorkomende oorzaken. Denk hierbij aan het vervangen van conventionele verlichting door led-verlichting, de installatie van zonnepanelen of het plaatsen van frequentieregelaars op elektromotoren. Moderne elektronica zelf is ook steeds gevoeliger voor vervuilde en verstoorde elektriciteit, waardoor deze elektronica sneller in storing valt en daarnaast ook minder lang mee gaat.

Gevolgen van een slechte Power Quality

Onnodige kosten, storingen en energieverliezen

Een slechte Power Quality bedreigt de efficiëntie, continuïteit en veiligheid van elektrische installaties. Het verhoogt het risico op storingen en schade, gaat gepaard met hogere kosten voor onderhoud en veroorzaakt onnodige energieverliezen. Een slechte kwaliteit van elektriciteit kan merkbaar zijn in de vorm van flikkerend licht of een brommend geluid uit de installatie, maar kan ook onopgemerkt blijven en op termijn verstrekkende en kostbare gevolgen hebben. Het stilvallen van de productie, het ontbranden van kabels en het vroegtijdig verouderen van de installatie en de elektrische apparatuur zijn een paar problemen die kunnen optreden bij een slechte Power Quality.

Hoe kan de Power Quality verbeterd worden?

Wij bieden verschillende oplossingen om de Power Quality te verbeteren. Allereerst is het van belang om te weten hoe het met de kwaliteit van uw elektrische installatie is gesteld. Door middel van Power Quality metingen, analyse van de meetresultaten en een uitgebreide rapportage bieden wij u inzicht in uw elektrische installatie. Indien verbetering van de kwaliteit mogelijk is, voorzien wij u desgewenst van de technologisch innovatieve oplossingen die voor uw situatie geschikt zijn. Een efficiënte oplossing om de kwaliteit van elektrische energie te verbeteren , is het reduceren van de (harmonische) vervuiling door installatie van een harmonisch filter. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eventueel aanwezig blindvermogen te compenseren middels een condensatorbank. Ook dit heeft een positief effect op de Power Quality en energie-efficiëntie. Wij bieden de best passende oplossing voor uw specifieke situatie en installatie.

Voordelen verbeteren Power Quality

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van Power Quality nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina's over Metingen & Energie scans, Schone stroom en Blindvermogen.