Blindvermogen

Onnodige energieverliezen en kosten

Binnen installaties zorgen kabels, leidingen en transformatoren voor het transport van elektrisch vermogen. Als er naast het werkelijk vermogen ook blindvermogen in de installatie loopt, dan heeft dit een negatief effect op de energie efficiëntie en de capaciteit van uw installatie. Soms betaalt u zelfs een boete hiervoor aan uw netbeheerder. Wanneer u het blindvermogen weghaalt uit uw installatie – door middel van compensatie met condensatorbanken – vergroot u de efficiëntie van uw installatie en verlaagt u uw kosten en CO2-uitstoot.

Wat is het verschil tussen schijnbaar, actief en blindvermogen?

Een gedeelte van het elektrische vermogen wordt altijd nuttig gebruikt. Dit wordt het actief vermogen of werkelijk vermogen (kW) genoemd. Het actieve vermogen wordt in de installatie omgezet in mechanische energie (motor), licht (lamp) of thermische energie (warmte of koeling). Er gaat echter ook altijd een deel van het vermogen verloren. Dit is het reactief vermogen ofwel blindvermogen (kVAr). Dit vermogen is nodig voor het opwekken van magnetische en elektrische velden,welke benodigd zijn voor de juiste werking van apparaten als transformatoren, voorschakelapparatuur en gasontladingslampen.

Reactief of blindvermogen belast het net (kabels, transformatoren, verdelers) onnodig en veroorzaakt hogere energierekeningen door de hoge energieverliezen binnen de installatie. Steeds vaker berekenen energieleveranciers de kosten voor het opgenomen blindvermogen door aan de eindgebruiker. U kunt deze boete terugvinden op uw elektriciteitsrekening.

Lager blindvermogen - Hogere capaciteit

Waar treedt blindvermogen op?

Blindvermogen komt vaak voor in een installatie waar veel inductieve lineaire lasten (motoren, transformatoren, reactoren en gastontladingslampen) en inductieve niet-lineaire lasten (motorregelaars, lasapparatuur, gelijkrichters, UPS-systemen) aanwezig zijn.

Nadelen van blindvermogen

Wat kan er tegen blindvermogen worden gedaan?

Blindvermogen kan gecompenseerd worden met condensatoren. De condensatorbank compenseert het blindvermogen direct bij het toestel, waardoor het niet meer door de hele elektrische installatie loopt. Hierdoor worden de energieverliezen in de installatie gereduceerd en de efficiëntie verbeterd. Door compensatie van het blindvermogen kan er meer apparatuur (belasting) op de bestaande installatie worden aangesloten, zonder uitbreiding van de installatie. Tevens treedt er door toepassing van een condensatorbank minder warmtebelasting op in de componenten, wat een positief resultaat heeft op hun levensduur en efficiëntie. Als u uw netbeheerder een boete betaald voor het opgenomen blindvermogen dan is de aanschaf en installatie van een condensatorbank vaak al binnen 1-2 jaar terugverdiend. Daarbij laten we de winst die u behaalt op de energie efficiëntie en capaciteit nog buiten beschouwing.

Voordelen installatie condensatorbank

Reductie energieverliezen - Lagere kosten - meer efficiënt gebruik van beschikbare capaciteit - Vermindering CO2-uitstoot

Bent u benieuwd naar onze oplossingen om blindvermogen te reduceren?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van Power Quality nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina's over Power Quality metingen & Energie scans en Schone stroom.