Power Quality metingen & Energie scans

De kwaliteit van elektrische energie - Power Quality - is van strategisch belang voor bedrijven. De gevolgen van een slechte Power Quality kunnen vaak kostbaar of soms zelfs levensbedreigend zijn. Verbetering van de Power Quality leidt tot bedrijfszekerheid, veiligheid en kostenbesparing. Power Quality metingen zijn de eerste stap tot optimalisatie.

Power Quality metingen bieden inzicht in de kwaliteit van elektriciteit

Het is van belang te weten hoe het met de kwaliteit van de elektrische installatie is gesteld. Ook het analyseren waar eventuele problemen zich bevinden en waar complicaties in de toekomst verwacht kunnen worden is hierbij een noodzaak. Pas wanneer dit bekend is kan er een gedegen advies worden gegeven om eventuele bestaande problemen op te lossen of toekomstige problemen te voorkomen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van elektriciteit is het van belang om gespecialiseerde Power Quality metingen uit te voeren, waarbij de juiste meetapparatuur cruciaal is. Het correct analyseren en interpreteren van de meetdata is een vereiste stap om tot de juiste conclusies te kunnen komen.

HyTEPS onderzoek naar de kwaliteit en het efficiënt gebruik van elektriciteit

Op verzoek voeren wij een geavanceerde Power Quality Meting & Energy Scan uit. Door dit onderzoek krijgt u meer inzicht in de kwaliteit en efficiëntie van uw elektrische installatie. Met behulp van professionele, geavanceerde apparatuur verricht een van onze engineers Power Quality metingen op verschillende punten in uw installatie. Vervolgens analyseren wij de uit de meting verkregen data en verwerken wij deze gegevens in een uitgebreid meetrapport. Mocht uit deze analyse blijken dat de Power Quality geoptimaliseerd kan worden, dan informeren wij u omtrent de mogelijkheden. Wij lichten ons rapport in een persoonlijk gesprek verder toe. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen wij dan ook direct beantwoorden. We kijken samen met u wat de beste vervolgstappen zouden zijn voor uw specifieke installatie en situatie.

HyTEPS Power Quality Scan

Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Power Quality metingen en analyses

Sinds de oprichting van HyTEPS in 2007 houden wij ons bezig met Power Quality, de kwaliteit van spanning en stroom. Wij hebben inmiddels een zeer groot aantal bedrijven in Nederland geholpen bij optimalisering van de Power Quality van hun elektrische installatie. In opdracht van enkele in Nederland gevestigde multinationals zijn wij daarnaast ook regelmatig actief in het buitenland. Elke sector, elke bedrijfstak en elke locatie heeft specifieke eisen, wensen en bedreigingen op het gebied van Power Quality. Wij hebben inmiddels jarenlang ervaring opgedaan binnen nagenoeg alle sectoren van de markt: van tankstation tot offshore rig, van glastuinbouwbedrijf tot zinkgieterij, van ziekenhuis tot luxe jacht. Vanuit deze ervaringen, onze zeer brede kennis en met behulp van de meest geavanceerde apparatuur bieden wij u een zeer gedegen inzicht en advies op het gebied van Power Quality.

Technologisch innovatieve producten

Naast onze kennis, services en diensten op het gebied van Power Quality leveren wij ook technologisch innovatie producten. De meeste van deze producten zijn er op gericht om de Power Quality te verbeteren en te blijven monitoren in de toekomst. Denk hierbij aan Harmonische Filters die de (harmonische) vervuiling weghalen. Door het reduceren van de harmonische vervuiling zijn er minder storingen, wordt de levensduur van apparatuur verlengd en de betrouwbaarheid en veiligheid van de totale installatie vergroot. Een andere productgroep zijn onze condensatorbanken. Door installatie van één of meerdere condensatorbanken wordt de beschikbare elektrische energie meer efficiënt gebruikt. Een efficiënter gebruik zorgt voor een vergroting van de beschikbare capaciteit en het voorkomen van onnodige energieverliezen en daarmee onnodige kosten. Daarnaast bieden wij bedrijven kwaliteitsmonitoring: een pakket bestaande uit hardware, software, onze kennis en desgewenst onze monitoringservice.

Enkele bedrijven waarvoor wij hebben mogen werken kunt u vinden onder onze referenties.

Power Quality meting

Offshore Power Quality Scan

Power Quality meting

Power Quality metingen analyse

Bent u benieuwd naar onze Power Quality metingen en Energie scans?

Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van Power Quality nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina's over Schone stroom en Blindvermogen.