Trainingen

Wij willen onze kennis met u delen

Ons technische team bestaat uit hooggekwalificeerde, enthousiaste en zeer ervaren engineers.
De basis van onze kennis wordt gevormd door de opleidingen die wij hebben gevolgd. Onze jarenlange ervaring binnen elektrische installaties in zeer diverse sectoren heeft voor een verdieping en verbreding van deze kennis gezorgd. Elke klant, elke situatie en elk probleem levert nieuwe inzichten op. Onze kennis en ervaringen – zowel nationaal als internationaal – gebruiken wij om voor elke relatie tot de best passende oplossing te komen.

Wij geloven in het delen van deze kennis en geven regelmatig lezingen en trainingen op ons vakgebied. Onderstaande trainingen zijn voor iedereen toegankelijk. Wij verwelkomen u graag.

Energie Event RVO

Voor MJA3- en MEE-convenantleden


Power Quality trainingen

Om meer inzicht te bieden in de oorzaken, problemen en mogelijke oplossingen van slechte spannings- en stroomkwaliteit, organiseren wij HyTEPS Power Quality trainingen. Tijdens deze trainingen behandelen we alle facetten van het desbetreffende onderwerp aan de hand van onze kennis, ervaringen en gemaakte cases. De trainingen worden meerdere keren per jaar gegeven in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en prof. dr. ir. J.F.G. Cobben.

Technische Power Quality training

We gaan dieper in op de technische aspecten m.b.t. Power Quality. Vooral de termen harmonischen en blindvermogen komen uitgebreid aan bod.

Praktische Power Quality training

Wij behandelen cases die wij regelmatig tegenkomen. Ook uw input is mogelijk. Daarnaast geeft prof.dr.ir. Cobben toelichting op de nieuwe NEN 1010.

Power Quality training met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben

Een 2-daagse diepgaande technische training waarin we - samen met prof.dr.ir. J.F.G. Cobben alle aspecten op het gebied van Power Quality behandelen.

Klantspecifiek op aanvraag

Naast de aangeboden trainingen kunt u ook zelf een training aanvragen. Tijdens deze klantspecifieke trainingen kunnen wij naast de Power Quality basis kennis ook situaties of problemen binnen uw bedrijf of bij uw relaties behandelen.
De training kan zoals gebruikelijk plaatsvinden op de Technische Universiteit Eindhoven, waarbij wij gebruik maken van het Power Quality lab, maar desgewenst ook op uw bedrijf of een andere locatie naar keuze. De mogelijkheden qua inhoud, trainingsdatum en locatie worden met u afgestemd.

Klantspecifieke training

Stuur ons uw gegevens en wensen.


HyTEPS training over Power Quality

Meten, monitoren en managen

Een cursus over het in kaart brengen van het energieverbruik en hoe u met de meetgegevens aan de slag kunt.

Energiebesparing

Tijdens deze training belichten wij intelligente oplossingen op het gebied van energiebesparing.

Heeft u vragen of heeft u interesse in onze trainingen?

Neem dan contact met ons op.